V primeru nesreče takoj pokličite 112

* na ozemlju Avstrije kliči 140 ali 112
* na ozemlju Italije kliči 118 ali 112

Če se v gorah zgodi nesreča, je treba hitro in pravilno ukrepati ter tako ponesrečencu zagotoviti kar najboljšo pomoč. Do prihoda reševalcev lahko preteče kar nekaj časa zaradi težko dostopnega terena ali slabega vremena, čas pa je v večini primerov zelo pomemben dejavnik. Največ lahko storimo takoj po nesreči, zato pomagajmo po svojih najboljših močeh. Če grozijo hude krvavitve, plazovi ali dihalna stiska, je nujno ukrepati takoj, saj krivulja preživetja v takih primerih s časom hitro pada, zato storimo vse, kar znamo in zmoremo.

Osnovni koraki:

 • Ohranimo prisebnost, pomirimo sebe in druge.
 • Ocenimo položaj.
 • Zaščitimo sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi, kot so padajoče kamenje, plazovi, mraz.
 • Nudimo prvo pomoč, kolikor znamo in zmoremo.
 • O nesreči obvestimo reševalce na številko 112.

Ob klicu navedite:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.